Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 109 )
van derzelver zamonstellende deelen geeft; too-
dat, bij voorbeeld, gips zwavelzure kalkaarde,
aluin zwavelzure kleiaarde, engelsch zout zwa-
velzure bitteraarde, het overnultige keukenzout
zeezoutzure soda, enz. heel, opdat men door
de namen altoos terstond zou welen, uit welk een
zuur en loogzout, aarde, of metaalkalk, een
zout beslaat.
Men noemt die onbewerktuigde, of delfsloffe-
lijke ligchamen brandbaar, daar zij, even als de
brandbare stoffen uit het dieren- en plantenrijk,
gelijk talk, olie, hars en houl, bij meer
of minder hitte, vlam vatten en branden.
Alle brandbare mineralen brengt men onder
vier geslachten; als: 1 zwavel, 2 aardhars,
3 potlood en 4 diamant, üe zwavel wordt op
vele plaatsen, inzonderheid in vulkanische stre-
ken , gevonden. Tot de aardharsen, alzoo
genoemd, omdat zij min of meer met harsen
uit het groeijend rijk overeenkomen, behooren:
de barnsteen, waaruit vele dingen worden bear-
beid , en die inzonderheid tot een schoon ver-
nis dient; de steenkolen, in Duitschland en
Engeland algemeen gebrand wordende, doch bij
ons meest alleen in de smidsen en in de
metaalgieterijen weinig , hoewel ook in onze
woonvertrekken; de steen-, berg- of aardolie,
die, meer of minder helder, tot onderscheiden
gebruik, als om te leren, in de lamp te bran-
den en andere einden dient, en waaronder de
naflha de kostbaarste en vlugste is, en inzon-
derheid als geneesmiddel gebezigd wordt.
De naflha wordt voornamelijk op de verzeng-
de velden aan de Kaspische Zee gevonden, en
is op vele plaatsen bestendig in brand. Hel pot-
lood is een, door veelvuldig gebruik, algemeen
bekend mineraal. De diamant brandt in hel
brandpunt van groote brandspiegels. en blijkt