Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 108 )
———
ACHT EN VEERTIGSTE LES.
Zouten en brandbare delfstoffen.
Dc zouten, in het algemeen, zijn in het
water ligt smeltbare, cenen eigenen smaak heb-
bende , onverbrandbare ligchamen, die alle uit
een zuur beslaan, dat, of met een loogzout, of
met eene aarde, of met een' metaalkalk verbon-
den is; zoodat de zuren als de zoulmakende,
de zelfstandigheden, waarmede zij zich verbin-
•den, als de zoutwordende ligchamen aangemerkt
kunnen worden.
Noch de zuren, noch de loogzouten, aar-
den , en metaalkalken zijn dus zouten; maar de
zouten worden eerst door de vereeniging van
een zuur met eene loogzoutaarde, of metaal-
kalk, geboren.
De Natuur brengt weinig zouten voort; maar
des te meer stelt men dezelve door kunst daar;
want daar men acht en veertig zuren, en een
en dertig ligchamen kent, die, met de zuren
verbonden, zouten worden (namelijk drie loog-
zouten , zeven aarden en een en twintig me-
talen) , zoo is het getal der hieruit zamengestelde,
thans bekende zouten nagenoeg een duizend vier
honderd acht en tachtig. Al deze zouten onder-
scheiden zich van elkander door bijzondere eigen-
schappen , ook uitwendig door de verschillende,
meestal regelmatige, gedaanten of kristallen,
waarin zij, bij uitdamping van het water,
in hetwelk zij opgelost zijn, aanschieten; terwijl
men in de Scheikunde aan deze zonlen de namen