Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 116 )
aluinaarde genoemd? — Wat wordt van deze
aarde gemaakt? — Waardoor is het gebakken
steengoed zoo verschillend van kleur en fijn-
heid? — Welke gesteenten bestaan grootendeels
uit kleiaarde ? — Waartoe gebruikt men de
vollers - aarde ? — Welke steenen of steenachtige
ligchamen behooren tot deze aardsoort? —
ZEVEN EN VEERTIGSTE LES.
Vervolg over de aardsoorten. — Het veen.
Dc kalkaarde, de zoogenoemde levende, bij-
tende, gebrande of ongebluschte kalk, is bran-
dend van smaak, wordt door bijgieting van wa-
ter heet, en stelt door vereeniging met zwavel-
zuur het gips daar. Onze gewone kalkaarde,
voor het metselen onzer woningen van zulk een
groot nut, wordt meest uit de huisjes der
schaaldieren gebrand, en is dus van dierlij-
ken oorsprong. Tot dit aardgeslacht behoort ook
het krijt, marmer en albast.
Gelijk ik u reeds in de voorgaande les gezegd
heb, worden deze aardsoorten niet onvermengd
gevonden, maar zijn steeds meer of minder za-
mengesteld en met elkander verbonden. Een
vruchtbare land - of teelgrond wordt, overeen-
komstig de hoofdbestanddelen van klei, zavel,
zand, of veen, een klei-, zavel-, zand- of veen-
grond genoemd.
Deze grond is steeds meer of min verbonden
met vreemde, uit de verrotting van dieren en
planten overblijvende, grondstoffen, welke inzon-
derheid dcszelfs vruchtbaariicid veroorzaken,