Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 105 )
dan een doorschijnend ligchaam op, namelijk hel
glas. Hieruit ziet gij reeds, van welk een ze-
genrijk gebruik deze aardsoort is. Vele grove-
re , en ook eenige fijnere gesteenten bestaan
meest geheel of voornamelijk uit dit aardgeslacht,
gelijk de keijen of flinten , de puimsteen ,
vuursteen, jaspis, topaas, smaragd en granaat
De kleiaarde wordt ook aluinaarde genoemd,
omdat zij met zwavelzuur den aluin vormt. Zij
is voor het maatschappelijk en huishoudelijk leven
van veel gewigt, doordien er de steenen voor
onze huizen, en het steenen vaatwerk voor huis-
houdelijk gebruik, van gebakken worden. De on-
derscheidene soorten van deze aarde, gelijk de
porseleinaarde , pottenbakkersaarde , pijpaarde ,
doen het daaruit gebakken steengoed zoo verschil-
lend zijn. Onder het geslacht der kleiaarde be-
hooren ook verscheidene gekleurde edelgesteen-
ten, gelijk de saffier, de robijn, welke groo-
tendeels uit kleiaarde bestaan. De vollers-klei-
aarde wordt gebruikt tot het vollen van wollen
stoffen, dewijl zij het vet gretig inzuigt. De
toetssteen, wetsteen, de lei, basalt en la-
va behooren tot deze aardsoort.
V R A G E N.
In hoeveel klassen wordt het delfstoffelijk rijk
verdeeld? — Welke zijn deze?
Wat zijn steenen en aardachtige delfstoffen? —
Hoeveel enkelvoudige aarden kent men thans? —
Welke zijn van deze het meest voorhanden? —
Vindt men deze grondaarden zuiver?
Waarmede smelt de kiezelaarde? — Wat
stelt zij alsdan daar ? — Is dit ook nut-
tig? — Welke gesteenten behooren tot dit aard-
geslacht? — Waarmn wordt ook de- kleiaarde