Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 )
heid dc metalen! — In welke de versteende o-
verblyfseien der bewerktuigde ligchamen? — Hoe
zijn de bei'gen ontstaan, welke uit lagen van
onderscheidene aarden gevormd zijn ? — Zijn
er ook nog andere bergen, welke hunnen oor-
sprong niet aan het water zijn verschuldigd? —
Welk eene gedaante hebben de vuurbergen? —
ZES EN VEERTIGSTE LES.
Verdeeling van het delfstoffelijk rijk, - Over de
aardsoorten.
Het delfstoffelijk rijk wordt gevoegelijk m vier
klassen verdeeld, als: ten eerste in steenen en
aardachtige delfstoffen, ten tweede in zouten,
ten derde in brandbare mineralen, en ten vier-
de in metalen.
Steenen en aardachtige delfstoffen smelten noch
in water, noch in oliën; verbranden in een ge-
woon gloeijend vuur niet, en kunnen met ha-
mers niet worden uitgeslagen of uitgerekt. Men
kent thans zeven enkelvoudige of grondaarden,
namelijk: 1 kiezelaarde, '2 zircoonaarde, 3
duin- of kleiaarde, 4 latk- of bitteraarde,
5 kalkaarde , 6 strontiaanaarde en 7 zwaar-
aarde. Het eerste, derde en vijfde geslacht
zijn het meest voorhanden, en van hel uitge-
strektste nuf. Op zich zelve vindt men deze
grondaarden niet zuiver; maar onderling zijn
zij zoowel, als dikwerf met andere vreemde
grondstoffen vermengd.
De kiezelaarde smelt met de beide vaste loog-
zouten , zijnde potasch cn soda. en levert als-