Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( loa )
eerste worden weder in graniet- en in gang- of
aderbergen, en de tweede in vlot- en uit het
water op elkander gepakte aardlaagbergen on-
derscheiden.
Rotssteen, of graniet, schijnt het allereerst door
nederploffing ontstaan te zijn, makende nu de
vaste schors of korst van onze planeet uit. In
de gang- of aderbergen worden inzonderheid de
metalen gevonden. De vlotbergen zijn grooten-
deels als opgevuld met versteende overblijfselen
van bewerktuigde ligchamen; en de bergen,
die uit lagen van onderscheidene aarden bestaan,
zijn op lage landen aangeslijkt, of uit het water
opgespeeld.
Behalve deze vier hoofdklassen van bergen,
die alle door nederploffingen, of langs den nat-
ten weg ontstaan zijn, hebben ook vele hunnen
oorsprong aan het vuur te danken, welke meest-
al van eene kegelvormige gedaante zijn, en
vuurbergen of vulkanen geheeten worden.
VRAGEN.
Iloedanige ligchamen behooren lot het onbe-
werktuigde rijk?
Zijn de delfstoffen meest vast of vloeibaar? —
Welke zijn in onze temperatuur steeds vloei-
baar ?
Is ook de kennis der bergen voor de Delfstof-
kunde van belang? —■ Hoe worden de bergen
verdeeld? — Welke zijn eerste of oorspronkelij-
ke? — Welke zijn tweede of opgevolgde? —
Hoe onderscheidt men wederom de eerste soort? —
Hoe de tweede soort?
Wat schijnt het allereerst neergeploft te zijn,
en maakt nu de vaste schors onzer aarde
uit? — In welke bergen vindt men inzonder-