Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1«2 )
wassen? — Welke vindt men bijzonder in de
heete luchtstreek? — Trekt ook de mensch al-
gemeen uit het groeijend rijk veel voordeel ? —
VIJF EN VEERTIGSTE LES.
Het delfstoffelijk rijk.
Nu gaan wij tot het onbewerktuigde rijk over,
tot hetwelk al die doode of levenlooze ligchamen
behooren, welke niet uit deelen bestaan, van
welke het eene om het andere noodzakelijk is;
die geene openingen of monden bezitten tot op-
neming van voedsel, noch vaten of aderen tot
geregelde beweging van vochten, noch klieren
tot derzelver afscheiding en bewerking; die dus
niet door uitwendige uitzetting en levenskracht
groeijen, maar door uitwendige bijvoeging, we-
gens bloote Schei- of Natuurkundige aantrekkin-
gen , ontstaan en vergroot worden. Al deze
ligchamen behooren tot het onbewerktuigde,
mineraal- of delfstoffelijk rijk., en worden ook
mineralen of delfstoffen genoemd.
Meest alle delfstoffen zijn vaste ligchamen,
alhoewel vele bewijzen opleveren van eens in
een' vloeibaren staat te zijn geweest. Het
kwikzilver en de aardoliën zijn in onze tempe-
ratuur vloeibaar.
De bergen, welke wel te kennen voor de
Delfstofkunde van veel belang is, worden ver-
deeld in eerste of oorspronkelijke, — als zijnde
reeds vóór de bewerktuigde schepping gevormd,
en in tweede of opgevolgde, welke eerst, nadat
dieren en planten bestonden, ontstaan zijn. De