Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 101 )
lende luchtstreken te groeijen, en alzoo het verst
verspreid te worden; maar bovendien groeijen er
op onderscheidene plaatsen van den aardbol zul-
ke gewassen , als daar de nuttigste zijn , en
het gebrek van andere het best vergoeden. Zoo
heeft men in de heete luchtstreek de vijgen,
de dadels, verschillende soorten van pisang, de
broodvrucht van den broodvruchtboom, de voor-
treffelijke boter van den boterboom in de binnen-
landen van Afrika, de spaansche tarw of maïs,
het negerkoorn, de rijst, voorts de specerijen,
de citroenen , oranjeappelen , chinaasappelen , de
meloenen, de ananassen, ' en alle andere verfi is-
schende vruchten; gelijk algemeen de mensch uit
het groeijend rijk grootendeels zijne spijze, drank,
kleeding , brandstoffen en geheesoiiddelen ver-
krijgt.
VRAGEN.
Is ook de ouderdom der gewassen onderschei-
den? — Hoe spoedig kunnen eenige schimmel-
soortcn ontstaan, en ook wetr vergaan ? —
Hoe lang duren de paddestoelen? — Hoe lang
leven de zomergewassen ? — Hoe lang de twee-
jarige? — Welke gewassen kunnen een ver-
bazend hoogen ouderdom bereiken ? — Welke
inlandsche boomen icorden zeer oud ? — IIV/-
ke uiüandsche ? — Welke bijzonderheid heeft
er bij den apenbroodboom plaats?
Kunnen ook de hardste en de meest vaste ge-
wassen in verscliiltende luchtstreken groeijen? —
Welke planten bezitten zulk eene buigza-
me gesteldheid? — Wat blijkt hieruit ten op-
zigte van dm Schepper ? — Heeft ook ieder
iMnd en luchtstreek fijne bijzonder nuttige ge