Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 100 :)
VIER EN VEERTIGSTE LES.
Oudei'dom en versi)reiding der gewassen.
De ouderdom der gewassen is nog meer dan
die der dieren onderscheiden. Eenige schimmel-
soorten hebben slechts weinige uren tot hare wor-
ding noodig, en vergaan weder even ras. De
paddestoelen volgen deze; sommige duren eeni-
ge weinige dagen, andere eenige weken. De
zomergewassen leven drie, vier en ten hoogste
acht maanden, de tweejarige zestien, achttien,
tot vier en twintig maanden. Maar onder de
boomen en heesters treft men er aan, die ee-
nen verbazend hoogen ouderdom kunnen berei-
ken , gelijk onder die, welke in onze luchtstre-
ken groeijen, de eik en de lindeboom zes en
acht eeuwen beleven kunnen. Onder alle zullen
de zoo zonderlinge apenbroodboom, en daarna
de ceder van L^ibanon, en de palm wel den
hoogsten ouderdom verkrijgen; de eerste leeft,
welligt, meer dan duizend jaren, is tevens de
oudste boom van onzen aardbol, als hebbende de
stam wel vijf en twintig tot dertig voet in
middellijn, en is dus vijf en zeventig tot ne-
gentig voet in omtrek' dik, terwijl hij slechts
de hoogte van tien tot twaalf voet bereikt. Eeni-
ge negerfamiliën kunnen in den hollen stam van
dezen boom wonen.
De verspreiding der gewassen over onzen aard-
bol draagt de overtuigendste blijken van de wijs-
heid en goedheid des Scheppers; want niet al-
leen hebben de nuttigste planten, gelijk de graan-
soorten , het bijzonder vermogen van in verschil-