Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEKNOPTE
NATUURLIJKE HISTORIE.
■ ——
EERSTE LES.
Over de zigtbare Schepping.
lieve kinderen!
Wanneer gij rondom u ziet, ontdekt gij eene
groole menigte onderscheidene ligchamen, som-
mige buiten onze aarde, gelijk zon, maan en
sterren; andere op en bij onze aarde, gelijk
boomen, bloemen, dieren , steenen, zand, water,
wolken, enz. Al deze ligchamen, te zamen ge-
nomen , maken de zigtbare Schepping, of de
zigtbare Natuur uit.
Er is ons menschen ten hoogste aan gelegen,
deze ligchamen te leeren kennen; want wij staan
er mede in eene naauwe betrekking, — zij heb-
ben op ons eenen groolen invloed, — zij bren-
gen ons vele voordeelen aan, — en naar
male wij ze beter kennen y kunnen wij ze voor
ons tot meer nut doen strekken. Bovendien
schenkt de kennis aan dezelve het grootste ver-
maak , en de volmaaktheden van den grooten
Schepper worden wij er hoe langer hoe meer
door ontwaar, en daar de mensch nu ook alleen
in staat is, om kennis aan dit alles te verkrijgen,
zoo is hij dit zoowel aan zijnen Schepper, als
aan zich zeiven verpligt.
Alle ligchamen, die wij ver boven onzen aard-
bol zien, gelijk zon, maan en sterren, noemt
men hemebiche ligchamen, en de wetenschap,