Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 :)
sJrooijen daardoor het rijpe zaad ver om zich >
gelijk do [balsaminen. De vogelen, ten vierde»
dragen ook het zaad dikwerf tot vergelegene
plaatsen over, en de mensch, ten vijfde, toont
ook te dezen opzigte, dat hij de Heer op de-
zen aardbol is.
VRAGEN.
Oj) hoe velerlei wijzen kunnen de gewassen
vermenigvuldigd worden? — Zijn er ook onder
de dieren, die als door afleiders vermenigvul-
digd kunnen worden? — Aan welk rijk is ech-
ter deze vermenigvuldiging byzonder eigen? —
Welke bijzonderheid heeft er, te dezen opzig-
te, bij den Indiaanschen vijgeboom plaats? —
Waar vindt men een zoodanig boschje?
Welke vooriplanling is de gemeenste onder het
groeijend rijk ?
Welke diertjes brengen het stuifmeel meestal
over?
Is ook voor de bewaring der zaden gezorgd? —
Op ruellte onderscheidene wijzen heeft dè ver-
spreiding der zaden plaats? —
DRIE EN VEERTIGSTE LES.
Natuurlijke verdeeling des groeijenden rijks.
Het groeijend rijk is van eene oneindige uitge-
breidheid ; — waar vindt men toch — enkele
barre zandwoestijnen uitgezonderd — eenige uit-
gestrektheid gronds, welke geene gewassen voort-
brengt 'i De Kruidkundigen rekenen ook, dat