Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
li :
( 'JÖ )
liet volgende voorjaar zich anders ontwikkelen ,
kiemen ook uit, wanneer zij voorzigtig gezaaid
worden.
De voortplanting door zaden is verreweg de
algemeenste , en over het geheele plantenrijk
verbreid. Het zaad wordt vruchtbaar gemaakt,
tiuordien het stoF der meelknopjes lot de stijltjes
overgebragt wordt; hetwelk voornamelijk door
<Je vliegende insecten, zoo als de bijen, vol-
gens de belangrijke waarnemingen van den Heer
s P u E N G li L, geschiedt C).
Zoowel de gedaante der zaden, als de hui-
zen of bekleedsels, waarin zij zijn opgesloten,
zijn van eene oneindige verscheidenheid, en loo-
nen des Scheppers wijze voorzorg tot derzelver
bewaring aan.
Bovenal opmerkelijk is ook de verspreiding der
zaden, welke, op vele verschillende wijzen, zoo
doelmatig plaats heeft. Door stroomend water
worden, vooreerst, vele zaden verre wegge-
voerd , gelijk, bij voorbeeld, de noten der ko-
kospalmen , w^elke boomen hierdoor over al de
eilanden in de warme luchtstreek verspreid zijn.
Andere zinken, en behouden jaren lang hunne
vruchtbaarheid onder het water en ook diep
onder den grond. De wind, ten tweede, drijft
de zaden voort, die met vedertjes, vleugeltjes,
of vliesachtige randen, voorzien zijn, waardoor
eenige gewassen, welke ligte zaden voortbren-
gen , naar de gewone streek des winds zich
verbreid hebben. Zoo is, bij voorbeeld, de ber-
kenboom door geheel het noordelijk gedeelte vam
Azië verspreid. De bekleedsels van eenige zadeni
springen, ten derde, als met een' slag open, eni
(') Men lie hierover vooral na deszelf« Werh : Da» ent-
iïecklc Gehcitnriis der Natnr im Dau und der JSc/ruchtuvf
der BUtmcn f Berlin, 1795.