Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94 )
(Ie bladeren slap neerhangen, en de bloemen zich
sluiten, hetwelk even zoo eene hersleiiingsrust ,
als bij de dieren, schijnt te zin, van licht en
warmte bij vele ten minste niet al' langende.
Algemeen buigen zich de planten naar het licht,
zoodat, wanneer zij slechts van ééne zijde het
licht ontvangen, zij derwaarts groeijen; doch bij
sommige heeft eene bijzondere gevoeligheid plaats,
waardoor hare bladen zich bij de minste aanraking
bewegen, gelijk bij het hruidje-roer-mij-niet en
den vliegencangcr jlaats heeft; de laalste wordt
alzoo genoemd, omdat het blad, waarop eene vlieg
zich slechts zet, oogenblikkelijk zamentrekt, en de
vlieg drukt en vangt.
VRAGEN.
Nemen de planten ook vele grondstoffen op ? —
Uit wel/te bestaan zij voornamelijk ? — Hoe kun-
nen dan de planten en derzelver deelen zoo ver-
schillend in kleur, hardheid, smaak en ande-
re eigenschappen zijn ? — Hebbeii ook de ver-
schillende gronden en luchtstreken hunne eigene
gewassen ?
Wanneer groeijen de planten het meest, des
daags of des naclds 7 — Waardoor groeijen zij
des nachts het sterkst? — Wat bespeurt men des
avonds bij vele gewassen ?
Werwaarts buigen zich de planten, bijaldien
zij niet aan alle zijden licht ontvangen 9 —
Hebben ook sommige planten eene bijzondere ge-
voeligheid 9 — Bij welke ontdekt men, bij voor-
beeld, dit 9 — Waarom wordt de laatste plant
een vliegenvanger genoemd? —