Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 5)2 )
dorvcn wordt. Zoo helpt het plantenrijk het die-
renrijk — het dierenrijk het plantenrijk t
Hel licht is voor den groei der gewassen een
volstrekt vereischle, daar er, builen hetzelve,
geene levensluciit wordt voortgebragt, en de |)lan-
len alsdan spillig en verslensd, zonder geur cn
kleur, opschieten (*).
VRAGEN.
Waaruit verkrijgen de gewassen hun voed-
sel? — Wat slurpen zij door de wortels op? —
Waartoe dient het trat er voor de gewassen 9 —
Wat gebeurt er met het water en het koolstof-
zuur, hetwelk de planten opnemen ? — Waar-
mede zuigen de planten voornamelijk de lucht
in? — Welke onderscheidene werking hebben de
benedenste en bovenste oppervlakten der bladen ? —
Waar komt het bij den groei der planten voor-
namelijk op aan ? — Wat kan hieruit verklaard
icorden ?
Welke lucht trordl door den groei der planten
geboren? — Waartoe dient dezelve 9
Hebben de planten ook het licht noodig? —
Wat icorden zij zonder licht? —
EEN EN VEERTIGSTE LES.
Vertolg.
De grondstoffen, welke de planten alzoo, door
de wortels cn de bladen, tot voedsel opnemen,
{•) Leerlingen cn Onderwijzers lezen over deze les in
het Natuurkundig SchooHjoek, 1« Deel, d<ï twaalfde ta-
iiienspraak na, cn» van het IIc Deel, de zeventieiulc.