Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 91 )
slofzuiir, op, wanneer dit waler zoowel oen
voedsel zelf, als een voermiddel van voedende
deelen is; want het wordt door de levenskracht
bij de planten ontleed, daar deze de waterstof —■
het eene bestanddeel des waters — aannemen , en
even zoo met het koolstofzuur, waarvan zij de
koolslof zich eigen maken. Van beide wordt dus
de zuurstof — het andere bestanddeel van het wa-
ter en van het koolstofzuur — afgescheiden.
Vervolgens is de geheele oppervlakte eener
plant, doch zijn inzonderheid de benedenste vlak-
ten der bladen, van eene oneindige reeks van
opslurpende vaten voorzien, waardoor zij de
lucht en de met haar verbondene stoffen in-
zuigen ; terwijl de bovenste oppervlakte der bla-
den uitwasemende vaten heeft, waardoor do
planten de voor_ haar onnutte deelen weder af-
geven.
Altijd komt het bij den groei der planten dus
voornamelijk op het water en de lucht aan, daar
het water niet alleen het voermiddel des voedsels
uit den grond is, maar ook zelf een voedsel bij
ontleding wordt; en zoo kan men hieruit begrij-
pen , hoe vele planten enkel in water kunnen
wassen, en hoe een zeker gewigt van aarde bij-
na niets verliest, ofschoon daarin planten groei-
jen, die vele ponden in zwaarte toenemen;
maar bovenal moeten wij aan het voortbrengen
van levenslucht denken, hetwelk alzoo door den
groei der planten geschiedt.
Wanneer, namelijk, de zuurstof van het wa-
ter en van het koolstofzuur bij de planten
afgescheiden wordt, zoo vereenigt zich dit ter-
stond met de warmtestof, en verschijnt in lucht-
gedaanle; welke lucht, door de bovenste vlak-
ten der bladen inzonderheid uitgewasemd wor-
dende , weder de dampkringslucht herstelt, die
door ademhaling, verbranding en verrotting be-