Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 1\ II O U D.
over den betrrkkblijkbn stand van re6te lijnen en
PLATTE VLAKKEN, §i82 — §242...............Bladz. 1.
§ 182. Wat men door figuren in de ruimte en door hare
perspectivische afbeelding verstaat............. — 1.
§ 183. Axioma. Wanneer twee punten van eeoe regte
lijn in een plat vlak liggen , dan is die lijn in hare
gansche uitgestrektheid in dat vlak gelegen.... — 2.
§ 184. Bepaling. Eene l egte \Ï]ïi snijdt oï ontmoet een plat
vlak, wanneer zij slechts één pnnt met dal vlak
gemeen heeft; dat punt heet het snijpunt of ont-
moetings-punt. De benamingen snijden en snijpunt
worden gebezigd, wanneer de lijn door het vlak
in twee deelen verdeeld wordt; ontmoeten en
ontmoetings—punt f wanneer dit punt als een der
eindpunten van de lijn beschouwd wordt...... — 2.
Gevolg. Eene regie lijn kan eeu plat vlak slechts
in één punt snijden of ontmoeten........ .... — 2.
§ 185. Bepaling. Een vlak gaat door eene liju of door
een punt, wanneer die lijn of dat punt in het
vlak gelegen is............................ — 2.
Gevolg. Een vlak door een gegeven punt of door
eene gegeven lijn te brengen, beteekent, dat men
er zulk een stand aan geeft, dat zich het punt
of de lijn in dat vlak bevindt.............. — 2.
§ 186. Axioma. Men kan door eene lijn oneindig veel
verschillende vlakken brengen............... — 2,
Gevolgen. 1", De stund van eeu vlak is doorééne
liju niet bepaald.......................... — 3.
H.
.A