Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
niel, dewijl de conslructie van een Werkstuk mei behulp van passer
en liniaal moet geschieden, en zulks in de perspectivische figuren,
welke hier gebezigd worden , niet kan plaats hebben , zonder eerst
de regels der Perspectief te Ifehnndelrn. Zelfs zou het met behulp
van de kennis dier regels eene zeer lastige bewerking zijn. De
behandeling van Werkstukken omlretit figuren in de ruimte behoort
trouwens tot het gebied der Beschruvendk Meetkunst, die ons in
staat slelt om, met behulp der projectiën, alles terug te brengen tol
constructien in een plat vlak.
Toch behandelde ik ziilke Werkstukken, en uit de wijze, waarop
ik dit deed, zal de leerling wel inzien, hoe hij diegene behatidelen
moet, welki) tot oefening zijn opgegeven. Ik deed zulks vooral
omdat ik het als een voornaam middel beschouw, om een nieuw
licht over sommige behandelde zaken bij den leerling te verspreiden,
en om zijne verbeeldingskracht te ontwikkelen.
Zoo ook gaf ik Werkstukken op, ter toepassing van hel geleerde
omtrent de Meetkunstige Plaatsen nt de ruimte, en bij deze is het
zelfs mijne bedoeling niet, dat hunne constructie door perspectivische
figuren aangewezen ph opgehelderd worde: hel is toereikend, dat
de leerling den weg aanwijze, dien men bij de constructie volgen
kan , even als zulks door mij bij eenige voorbeelden gedaan is.
m SCIIRIJVKIl.