Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R ï 0 T.
In 1853 verscheen hel Eorstii Stukje mn dil werk, waarvan
inmiddels reeds een tweede en derde druk werd uitgegeven , en eerst
thans ziet dit Tweedü Stukje het licht. Deze vertraging werd
veroorzaakt door den herhaaldelijk uitgedrukten wensch van velen ,
die mij aanspoorderi eene Cijferkunst te vervaardigen, ivelke ge-
schikt zou zijn om den leerling op het onderwijs in de Stelkunst
voor te bereiden, en die ook inlusschen verschenen is.
fk hoop mij hiermeé Ie kunnen verontschuldigen bij diegenen,
die herhaaldelijk hunne vleijende aanvragen om dit Tweede Stukje
tol den Uilgever dezes riglten; maar bovenal hoop ik, dat de wijze
van bewerking hen niet te leur stelle.
Ofschoon ik naar kortheid gestreefd heb, de duidelijkheid mogt
hieraari niet worden opgeofferd, en dit is oorzaak, dat het tverk
een grooteren omvang gekregen heeft dan ik er aanvankelijk aan
wilde geven Die omvang is echter kleiner dan hij schijnt, mits
men in aanmerking neme, dat de uitvoerige Inhoud {zoo nood-
zakelijk bij herhalingen) eene groote plaats inneemt, en eveneens de
Vraagstukken en Oefeningen ter Toepassing.
Omtrent de inrtgting van dit leerboek behoef ik hier niet veel te
zeggen, en ik volsta met te verwijzen naar hetgeen reeds te dezen
aanzien i» hel Voorberigt van 'i Eerste Stukje vermeld is; alléén
dien ik mij omtrent ééne zaak te verantwoorden.
Ik heb het namelijk noodig geacht sommige Werkstukken Ie be-
handelen, en in de Vraagstukken en Oefeningen, achter aan dit
iverk gevoegd, heb ik er zelfs vele opgegeven. Eigentiijk mogt dit