Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
door Je voetpULten \l cn D gaat, en hieruit volgt, dat de lijn (ID
in het vlak US ligt (§ 211 , 1-). De lijnen Alï en CD liggen dus
in hetzelfde vlak RS; zij zijn daarin Ioodregt op eene zelfde lijn
RT; derhalve zijn zij evenwijdig.
Aanueiiking. Dc Iceiling tij iiwlachlijj, dat het niet volilocude zoo wezen nan te
loonen . dal dc lijnen AU cn CD Ioodregt slaan op eene zelfde lijn KT. Men mocsl
hüvciulioii li-sMjic«», dat zij in een zelfde v!aU liggen, want twee lijnen kinnicn
in de vuiiiitc zeer goed looJregl staan op ccne liju, zonder daarom cvcuwijdio
te zij»«.
Betvijs van hel omgekeerde. Onderstellen wij, dat van dt; twee
evenwijdige lijnen AB en CD de eerste Ioodregt op het vlak PO sta,
en brengen wij door die lijnen een vlak RS, hetwelk blijkens hel
Gev. van §187 altijd mogelijk is; dan staat dit vlak, omdat
bet door AB gaat, Ioodregt op het vlak PQ (§210). Uit de
evenwijdigheid van AB en CD volgt nu, dat even als AB oi;k
CD Ioodregt staat op UT, en derhalve staat CD, blijkens § 211 , i '. ,
Ioodregt op het vlak PQ.
Gevolg. Eenige evenwijdige lijnen in de ruimte kunnen al lijd
beschouwd worden als Ioodregt te staan op een zelfde vlak. Want
brengt men een vlak Ioodregt op ééne van die lijnen, dan slaat
het ook Ioodregt op alle overige.
§213. Stelling. Door eene gegeven lijn, die niet Ioodregt staat
op een gegeven vlak PQ (Fig, 171), kaïi men altijd één, maar ook
niet meer dan één, vlak brengen Ioodregt op het gegeven vlak.
'Bewijs. Wij onderscheiden hier drie
gevallen: de gegeven lijn kan namelijk
1®. in het gegeven vlak liggen ;
schnin op dat vlak staan , of 3°. even-
wijdig met dat vlak loopen.
Zij in het eerste geval AC' de gege-
ven lijn, dan kunnen wij altijd uit
eenig punt C' van die lijn eene lood-
lijn CC op het vlak I'Q oprigten , en ver-
volgens een vlak AC door de twee lij-
nen AC'en CC' brengen (§187, 2^^Gev.).
Dit vlak zal dan Ioodregt op het gegevene staan (§210), en
bovendien" is dit het eenige vlak. dat, door de lijn AC' gaande,
Ioodregt op PO staat. Niet alleen toch kan men slechts één vlak
brengen door de twee lijnen AC' en CC'; maar indien men uit