Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
i n u o v ü.
xxxi.
Gevolg. D^- boivormi^o schijf is ocn omvventclings-
ligchaam , welks beschrijvende figuur verkregen
wordt, door uil de uiteimlen van een cirkelboog
loodlijnen neer te laten op eene willekeurige
middellijn, die den boog niet snijdt, en tot om-
wenielings as dient ........... ..... Bladz. H7.
§ 319. Stelling, flet ronde oppervlak van evne bolvor-
mige schijf wordt gevonden, door den omtrek
van een grooten cirkel des bols, waartoe de schijf
behoort, te vermenigvuldigen melde hoogte der
schijf........................... — H7.
Gevolg. Wanneer men uit een bol verschillende
bolvormige segmenten en schijven snijdt, die ge-
lijke hoogten hebben: dan zijn de ronde opper-
vlakken dezer ligchamen onderling gelijk...... — 118.
§ 3 20. Stelling. Het oppervlak eens bols is gelijk aan
viermaal den inhoud van zijn grooten cirkel... — H8.
Gevolg. De verhouding vnn het oppervlak eens
bols tol het vierkant van zijne middellijn, wordt
door het getal x uitgedrukt. : . . . . = ...... — tl8.
§ 321. Bepaling. Doot Gen hegehormigen bolvormig en sec-
tor (meestal bolvormige sector genoemd) verstaat
men het gedeelte, dal uit eenen bol gesneden
wordt door eenen kegel, wiens top in bet middel-
punt van den bol ligt................... — H8.
Gevolgen. De bolvormige sector is een om-
wentelings-ligchaam, voortgebragt door de wente-
ling van eenen cirkelseclor om een van zijne
stralen. Zijn oppervlak beslaat uit een bolvor-
mig en een kegelvormig deel.............. — H8.
2". De hoek van den beschrijvenden sector kan scherp
of stomp zijn. Hij kan ook regl wezen, en dan
is de bolvd-mige sector een halve bol....... — 119.
§ 322. Stelling. De inhoud van een bolvormigen sector
wordt gevonden , door het bolvormig deel van
zijn oppervlak le vermenigvuldigen met één-derde
van den straal des bols.................. — 119.
Gevolg. Den inhoud eens bolvormigen sectors
door / voorstellende, den straal des bols door
en de hoogte door li; dan is l ~ ^j'Tli^h. . — 119.
^ 323. Stelling. De inhoud van eenen bul wurdl ge-
vonden, door zijn op[»ervlak te vermenigvuldigen
met één-derde van zijnen straal.. ........... — 120.
Gevolgen 1°. De inhoud des bols door / voor-
stellende, en zijnen straal door [(, vindl men
........................... 120,