Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
xxx.
n h o u d.
liggende hoekrn des eenen jielijk zijn aan eene
zijde ende twee aanliggende hoeken des anderi-n.Bladz H4.
a. [)e som der twee kleiitste, en dus ook de som
van twee willekeurige zgden eens bolvormigen
driehoeks, is altijd grooLer dan de derde.
b. De som der drie zijden is altijd kleiner dan
de omtrek van een grooten cirkel van denzelf-
den bol.
c. De som der hoeken is altijd grooter dan iSO",
en wanneer men de ^^om van twee dezer hoeken
met den derden vermindert, blijft er altijd min-
der dan 180" over................... — H 4.
§ 315. Stelling. Do kortste weg, die, over het opper-
vlak eens bols, van een punt naar een ander
van d:it oppervlak voert, is de boog vau den
grooten cirkel, die door deze beide punten gaat,
en wel natuurlijk de kleinste der beide bogen,
waarin deze punten den bedoelden cirkel-omtrek
verdeelen. ......................... — IJ 4.
§3)6. Bepaling Door een bolvormig segment verstaat
men elk der beide deelen, waarin een bol door
hel vlak van een kleinen cirkel verdeeld wordt.
Die cirkel heet het grondvlak, en door de hoogte
• verstaat men het gedeelte van de as dezes cir-
kels, dal binnen het bolvormig senmenl ligt.
Hel ronde oppervlak is het bolvormig deel der
oppervlakte. .. .................... — 115.
Gevolgen. Een bolvormig segment is een
omwentelings-ligchaam, voortgebragt door een
haU' cirkel-segment om zijne pijl als as te laten
wentelen............................. — H5.
2°. De halve bol kan als een bolvormig segment be-
schouwd worden, welks grondvlak een groote
cirkel is............................. —
§317. Stelling. Het ronde oppervlak van een bolvormig
segment wordt gevonden, door den omtrek van
een groolen cirkel des bols., waartoe dal segment
behoort, te vermenigvuldigen met de hoogte van
h^t bolvormig segment........................— H6.
§ 3t8. Bep.^ling. Door eene bolvormige schijf verstaat
men hel gedeelte van eenen bol, dal tusschen
twee evenwijdige doorsneden begrepen is. De
cirkelvormige doorsneden noemt men het grond-
en bovenvlak, en haar onderlinge afstand de
hoogte of dikte van de schijf. Het ronde opper-
vlak is hel bolvormig deel der oppervlakte..... — H7.