Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
XX.
I N H O c n.

§ 270
>
2". De inhoud ^an cenen kubus is gelijk aan de rlerde-
n:iagl van zijne ribbe.....................Bladz.
AANMEnKiNc. De eigenschappen dezer § zijn op
eene oneigen'lijke wijze in woorden gebragt. Men
bezigt deze zegswijzen gemakshalve; maar men
verr^la er vooral den juisten zin van. ......... — 73.
§ 274. Stelling. Twee parallelopip.'dums, die gelijk en
gelijkvormige grondvlakken en gelijke hoogten
hebben , zijn onderling gelijk.................— 73.
Stelling. De inhoud van een willekeurig parallelo-
pipedum IS gelijk aan het product van zijn grond-
vlak met zijne hoog'e.................. 74.
Stelling De inhoud van een driehoekig prisma is
gelijk aan het product van zijn grondvlak met
zijne hoogle................................ — 76.
Gevolgen. De inhoud van elk veelhoekig prisma
is eveneens gelijk aan het product van zijn grond-
vlak met zijne hoogte. .................. — 76.
De inhoud van een regthoekig prisma is gelijk
aan het product van zijn grondvlak met zijne op-
staande rib^e......................... — 76.
De inhoud van elk scheefhoekig prisma is gelijk
aan het product van zijne opstaande ribbe met
eene doorsnede, die alle opstaande ribben regt-
lioekig snijdt ............. ...... ... — 76.
g 277. Hulpstelling. Elke driehoekige piramide kan in
twee gelijk en gelijkvormige driehoekige pira-
niiden en twee onderling gelijke driehoekige pris-
ma's verdeeld woi'den................. — 77.
Stelling. De inhoud eener driehoekige piramide
13 gelijk aan het proiuct van haar grondvlak
met één-derde harer hoogte............... . — 78.
(jevolgen. P. i)e inhoud van elke veelhoekige pi-
ramide is eveneens gelijk aan het product van
haar grondvlak met één-derde haier hoogte ... — 79.
Piramiden , die op gelijke gi-ondvlakken staan en
gelijke hoogten hebben, zijn onderling gelijk... . —
Stelling. De inhouden van twee parallelopipe-
dums, of van twee prisma's, of van twee pira-
miden zijn zamengesteld-evenredig met hunne
grondvlakken en hoogien.. ................ — 80.
Gevolgen, i®. Twee [)arallelopipedums, twee pris—
n)a's, of twee piramiden , die gelijke grondvlakken
hebben, verhouden zich als hunne hoogten. .. — 80.
Wanneer zij gelijke hoogten hebben, verhouden
zij zich ais hunne grondvlakken. .......... — 80.


§ 279
2°.