Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
XIX.
ï;rensd door twintig gelijkzijdige driehoeken , di.-
vijf aan vijf in de hoekpunten van het ligchaam
zamenkomen;
d. het regelmatig zesvlak of hecoaëdrum, begrensd
door zes vierkanten, die drie aan drie in de
hoekpunten van het ligchaam zamenkomen;
e. het regelmatig tivaaifvlak of dodekaëdrum, be-
grensd door twaalf regelmatige vijfhoeken, die
drie aan drie in de hoekpunten van het ligchaam
zamenkomen.. . > .. ............Bladz 67.
over dk inhouden der veelvlakkigk ï.igchamen^
g 269 —§ 289........................ . . .
§ 269. Bepalingen. P. Door den inhoud van een veelvlak-
kig ligchaam verstaat men de grootte der lig-
chameiijke ruimte, begrepen tusschen de zijvlak-
ken , die hel ligchaam begrenzen...........
Als maat van dezen inhouii bezigt men dcfi kubus
of teerling op eene willekeurige lijn...........
3®. Daarom noemt men dezen inhoud , in onderschei-
ding van den vroeger behandelden r/a/^/ien m/tow^/,
den kubieken of teerling-inhoud, . ..........
Gevolg. Twee ligchamen kunnen zeer verschil-
lende gedaanten en toch denzelfden inhoud heb-
ben..................................
§ 270. Bepaling. Men noemt ze alsdan onderling gelijk,
§ 271. Stelling. Wanneer twee reglhoekige p.irailelopi-
pedums gelijk en gelijkvormige grondvlakken
hebben; dan verhouden zich hunne inhouden als
hunne hoogten...........................
Gevolg. Wanneer twee ribben van een regt-
hoekig parallelopipedum gelijk zijn aan twee ribben
van een ander; dan verhouden zich de inhouden
dezer ligchamen als hunne derde ribben.....
§ 272. Stelling. De inhouden van twee willekeurige regt-
hoekiL^e parallelöpipedums zijn zamengesteld-even-
redig met hunne lengten, breedten en hoogten..
Gevolg. Willekeurige regthoekii^e parallelöpipe-
dums zijn evenredig met de gedurige producten
hunniT lengten, breedten en hoogten..........
§ 273. Stelling. De inhoud van een regthoekig parallelo-
pipedum is gelijk aan het gedurig product van
zqne lengte, breedte en hoogte............
Gevolgen. I®. De inhoud van een rc-glhoekig pa-
rallelopipedum is gelijk aan het product van zijn
grondvlak met zijne hoogte..................
69,
69,
69.
69.
69,
69
— 69.
— 70.
— 70.
— 71 .
— 71.
— 72.