Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
tSmmi
INHOUD.
terd
vlak , evenwijdig met grond- en bovenvlak, iTp
en gelijkvormig met grond- en bovenvlak......Bladz, 63.
§ 261. Bepalingen. Door eeji afgeknot prisma verstaat
men hel deel, dat van een prisma wordt afge-
sneden door een vlak, dat alle opstaande ribben
snijdt, doch niet evenwijdig is aan het grondvlak. — 63.
2°. Hierin ligt van zelf opgesloten , wat men door
een afgeknot parallelopipedum verstaat........ — 63.
§ 262. Stelling. Wanneer men eene veelhoekige piramide
snijdt door een vlak , evenwijdig aan haar grond-
vlak ; dan is de geheele pii amide gelijkvormig
met hel afgesneden stuk................. — 63.
Gevolg. Elke doorsnede, evenwijdig aan het
grondvlak eener piramide, is gelijkvormig met
dat grondvlak...... .................. — 63.
§ 263. Stelling. Wanneer men eene piramide snijdt door
een vlak, evenwijdig aan haar grondvlak; dan
zijn de inhouden der doorsnede en van het grond-
vlak evenredig met de vierkanten hunner afstan-
den tot den top...................... ■— 63.
Gevolg. De grondvlakken van gelijkvormige pi-
ramiden zijn evenredig met de vierkanten van
hare iioogten . ......................... —► 04.
26 4. Bepaling. Door eene afgeknotte piramide verstaat
men het deel eener piramide, dat begrepen is
tusschi'u haar grondvlak en eene doorsnede, die
evenwijdig is met het grondvlak........... . — 64.
Gevolgen Grond- en bovenvlak eener afge-
knotte piramide zijn gelijkvormig............. — 64.
2®. Uil de afmetingen der afgeknotte piramide, kan
men zoo wel die der geheele piramide, als die
van hel afgesneden stuk berekenen. ......... — 64.
§ 265. Aanmerking. De som der opslaande zijvlakken van
een prisma wordt gevonden , door de opstaande
ribbe Ie vermenigvuldigen met den omtrek eener
dwais-doorsnede, loodregt op de opstaande ribben. — 65.
§ 266. Bepaling. Door eene regelmatige piramide ver-
staal men eene piramide, waarvan het grond-
vlak een regelmatige veelhoek is, terwijl de top
gelegen is in do loodlijn, uit het middelpunt van
het grondvlak opgerigt.................... — 65.
Gevolgen. 1°. De opslaande ribben eener regel-
matige piramide zijn onderling gelijk; tt;rwijl hare
opslaande zijvlakken gelijk en gelijkvormige ge
Ujkbeenige driehoeken zijn................. — G5.
Twee regelmatige piramiden \an hetzelfde aan-
II. **