Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
1 N n O Ü D.
xv
chamen zijn de gelijkstandige ribben en diagona-
len met elkaar evenredig..................Bladz. 53.
Gevolg. ïn twee gelijkvormige veelvlakkige lig-
chamen sluiten <le gelijkstandige ribben en dia-
gonalen gelijke vlakke hoeken in...... ...... — 54
§ Stelling. Twee gelijkvormige veelvlakkige ligcha-
men kunnen altijd in een zelftle aantal driehoe-
kige piramiden verdeeld worden, zoodanig, dat
de piramiden in het eene ligchaam gelijkvormig
zijn met die in het andere; terwijl de paren gelijk-
vormige piramiden in beide ligchamen op dezelfde
wijze met gelijkslantlige zijvlakkeu aan elkailr
Omgekeerd zijn twee veelvlakkige lig-
gelijkvormig, wanneer zij
zamengesteld
sluiten,
chamen
zijn uit aldus aan elkaar sluitende paren gelijk-
vormige driehoekige piramiden..............
§ 252. Stelling. Wai.-neer tweo veelvlakkige ligchamen
gelijkvormig zijn, dan zijn hunne gelijkstandige
zijvlakken zulks eveneens, terwijl bovendien de
tweevlakkige boeken op de gelijkstandige ribben
twee aan twee gelijk zijn. Omgekeerd zijn twee
veelvlakkige ligchamen gelijkvormig, wanneer zij
door gelijkvormige zijvlakken begrensd worden,
die twee aan twee met gelijkstandige zijden als
ribben onder ge.ijke tweevlakkige hoeken aan
elkaär sluiten...........................
§ 253. Stelling De oppervlakken van gelijkvormige veel-
vlakkige ligchamen slaan tot elkaär in reden als
de vierkanten der gelijkstandige ribben of dia-
gonalen.................................
§ 254. Bepalingen. Een prisma is een veelvlakkig lig-
chaam, waarvan twee zijvlakken evenwijdig en
gelijk en gelijkvormig zijn, in dier voege, dat
hunne gelijke zijden evenwijdig loopen; terwijl
de overige zijvlakken Parallelogrammen zijn , die
ieder een paar gelijke zijden der eerstbedoelde
veelhoeken tot overstaande zijden hebben. De
twee evenwijdige zijvlakken noemt men het grond-
en bovenvlak, en hun onderlinge afstand de hoogle
van het prisma. Verder heeten de parallelogram-
men dG opslaande zijvlakken, en deze sluiten twee
aan twee volgens de opslaaiide ribben aan elkaär.
2". Men onderscheidt de prisma's in drie-, vier-,
vijfhoekige prismas enz, , naar gelang van het
aantal zijden hunner grondvlakken..........
3°. Men onderscheidl ze ook nog in regt- en scheef-
— 54,
00,
57
— 58,
59,