Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
de loodlijn , die uit het middelpunt zijns grondvlaks op de
schuine zijde wordt neêrgelaten (§ 297)?
1 25. Wanneer men een regthoekig trapezium, waarvan de evenwij-
dige zijden a en b , en de hoogte h gegeven zijn , om zijne regt-
hoekszijde laat wentelen; hoe groot is dan het geheele opper-
vlak van het aldus gevormde omwentelinss-ligchaam (§ 299)?
126. Van een afgeknotten kegel is de straal des grondvlaks 4
palm lang, en die des bovenvlaks 2 palm. Hoe hoog moet
het ligchaam wezen , opdat zijn rond oppervlak het dubbel
zij van den vlakken inhoud eens cirkels , wiens straal gelijk
is aan de schuine zijde van den pas bedoelden afgeknot-
ten kegel (§ 299)?
127. Het ronde oppervlak eens gegeven afgeknotten kegels in twee
gelijke deelen te verdeelen, door een cirkel-omtrek, even-
wijdig aan de omtrekken van grond- en bovenvlak (§ 299).
128. Van een afgeknotten kegel is de straal des grondvlaks 3
palm lang, die des bovenvlaks 2 palm, en de schuine
zijde 5 palm. Op welke hoogte moet men dit ligchaam
door een vlak evenwijdig aan grond- en bovenvlak snijden,
opdat de inhoud der doorsnede het één-vierde zij van het
ronde oppervlak des afgeknotten kegels (§ 299)?
129. De stralen r en r' van grond- en bovenvlak eens afgeknot-
ten kegels zijn gegeven. Men vraagt zijne hoogte te bere-
kenen, indien men weet, dat zijn rond oppervlak de helft
IS van het geheele oppervlak (§ 299).
130. De centrale doorsnede van den pas bedoelden afgeknotten
kegel te construëeren (N", 129).
131. De ontwikkeling te construëeren van het ronde oppervlak
eens afgeknotten kegels, wanneer de stralen van zijn grond-
en bovenvlak en de hoogte gegeven zijn (§ 296 en § 299).
132 Uit het hoekpunt van een regten hoek beschrijft men tus-
schen de beenen van dezen hoek , met gegeven stralen r
en r' kwart-cirkels, en vervolgens bezigt men den strook,
die tusschen de geconstrueerde bogen en de beenen van den
hoek begrepen is , als de ontwikkeling van het ronde opper-
vlak eens afgeknotten kegels. Hoe groot zijn de stralen van
hel grond- en bovenvlak, alsmede de hoogte van dezen ;if-
geknollen kegel (N". 131)?
133. Wanneer de inhoud Trp^, de hoogte h, en de straal r van