Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. Xï.
wiens sland- en vlakke hoeken de supplementen
zijn van de vlakke en siandhoeken des eer sten. Bladz 38.
§238. Bepaling. Twee drievlakkige hoeken, die in den
pas bedoelden toestand verkeeren, fjoemt men
eikaars supplementaire drievlakkige hoeken...... — 39.
Gevulg. Elke firievlakkige hoek heeft zijn be-
paalden supplemenlairen drievlakkigen hoek, en
gene is tevens die van dezen............... — 39.
§ 239 Stelling. Twee drievlal>kige hoeken zijn gelijk
en gelijkvormig :
Wanneer de standhoeken des eonen gelijk
zijn aan die des anderen;
2®. Wanneer eene zijde en de twee aanliggende
siandhoeken des eenen gelijk zijn aan eene zijde
en de twee aanliggende standhoeken des anderen. — 40.
§ 240. Aanmerking. In gelijk en gelijkvormige drievlak-
kige hoeken staan de gelijke standhoeken over de
gelijke zijden, en omgekeerd................ — 40,
§ 241. Stelling. De som dfr siandhoeken van een drie-
vlakkigen hoek is altijd grooter dan 180", en
w'anneer men de som van twee dezer siandhoeken
met den derden vermindert, bedraagt de rest al-
tijd minder dan 180°........ ........... — 40,
OVER DE VEELVLAKKIGE LIGCHA.MKN. § 242 - § 269.... — 41
§ 242. Bepalingen. 1". Een ligchaam , door enkel platte
vlakk«»n begrensd , heet een veelclakkig ligchaatn.
De platte vlakken, die hel ligchaam begrenzen,
noemt men zijne zijvlakken; de lijnen, volgens
welke deze aan elkaèr sluiten, zijne ribben; de
uiteinden der ribben zijne hoekpunten, en de lij-
nen, die (zonder ribben te zijn) twee hoekpunleu
vereenigen , zijne diagonalen.
Door de tweevlakkige hoeken van zulk een lig-
chaam verslaat men diegene, welke de aan elkaar
sluitende zijvlakken twee aan twee vormen, en
binnen wier uitgebreidheid het ligchaam gelegen is. — 41
2®. Men onderscheidt de veelvlakkige ligchamen naar
hel aantal hunner zijvlakken in vier—, vijf- ,
zesvlakkige Ugchamen enz.................... — 41
Gevolgen, 1°. Sommige tweevlakkige hoeken van
een veelvlakkig ligchaam kunnen inspringend zijn. — O.
2". Van de diagonalen eens veelvlakkigen ligch lams
kunnen er sommige in de zijvlakken liggen, eu
andere door hel inwendige van het ligchaam ^aan.
Alleen wanneer het ligchaam inspringende twee-