Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
§ 326. Hcpaling. Door eea iweevlakkigen bolvormigen sector ver-
2^7. staat men dat gedeelte ABA'GA (Fig.
257) van eenen bol, dat begrepen
is tusschen twee halve groote cirkels
ABA' en AGA', die eene gemeen-
schappelijke middellijn AA' hebben.
De standhoek BMC van den twee-
vlakkigen hoek, door de vlakken
ABA' en AGA' van deze halve cir-
kels ingesloten , heet de standhoek
van den sector.
Door het ronde oppervlak van den
tweevkikkigen bolvormigen sector verstaat men het bolvormig deel
van zijne oppervlakte.
Gevolg. Een tweevlakkige bolvormige sector is een deel van
een omwentelings-ligchaam; en dit deel wordt verkregen, dooreen
halven cirkel ABA' slechts een gedeelte Le laten volbrengen der
omwenteling om zijne middellijn AA'.
§ 327. Stelling. Het ronde oppervlak en de inhoud van een twee^
vlakkigen bolvormigen sector slaan tot het oppervlak en den inhoud
van den geheelen bol in reden, gelijk de standhoek van den sector
lot 360«.
Beivijs. Vooreerst is het duidelijk , dat tweevlakkige bolvormige
sectoren , uit denzelfden bol gesneden , gelijk en gelijkvormig zijn ,
■wanneer zij gelijke standhoeken hebben ; want men kan ze zoo-
danig plaatsen, dat ze elkaSir volkomen bedekken.
Indien men nu de bewerking verrigt tot het zoeken der grootste
gemeene maat van den boogi BG (Fig. 257) en omïr. MB, en ver-
volgens vlakken brengt door elk der gevonden deelpunten en de
ribbe AA' van den tweevlakkigen bolvormigen sector; dan zal
men even als in § 77 vinden, dat, onverschillig of er eene ge-
meene maal bestaat of niet, de verhouding van boog BG en
omïr. MB denzelfden betrekkingswijzer heeft, als die van de ronde
oppervlakken of van de inhouden des tweevlakkigen sectors en
des bols. Daar verder uit de gelijkheid der betrekkingswijzers
die der verhoudingen volgt, zoo vinden wij:
rond oppervl. ABA'CA : oppvL bol MA = boog BG : omtr. MB ,
en inh. ABA'CA : inh. bol MA = boog BC ; omtr, MB.