Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud. ix.
dan kan men door elk dezer lijnen altijd één ,
doch ook slecbls één vlak brengen, evenwijdig
met de andere...........................Bladz. 26.
Gevolg. Twee elkaar kruisende lijnen bepalen al-
tijd volkomen den stand van twee evenwijdige vlak-
ken , die ieder door ééne der gegeven lijnen gaan. — 27.
§ 228. Stelling. Wanneer twee lijnen elkaar kruisen ,
dan kan men altijd éét;e, doch ook slechts ééne
lijn trekken, die Ioodregt op beide slaat....... — 27.
Gevolg. Die lijn noemt men den koristen afstand
der twee elkaar kruisende lijnen........... — 28.
§ 229. Bepalingen. f)oor de punten, toaarin twee
lijnen elkadr kruisen, verstaat men de voetpunten
der loodlijn, die Ioodregt op beide staal....... — 28.
2". Door de hoeken, waaronder Itvee lijnen elkadr
kruisen, verstaat men de hoeken, waaronder de
eene lijn gesneden wordt door eene lijn, die door
een harer punten evenwijiiig met de andere loopt. — 28.
§ 230. Stelling. Wanneer Iwee willekeurige lijnen door
drie evenwijdige vlakken gesneden worden , dan
snijden deze vlakken van die lijnen evenredige
stukken af............................ — 28.
g 231. Bepalingen. T. Het gedeelte der onbepaalde
ruimte, begrepen tusschen drie vlakken, die in
één punt zamenkomen, noemt men een drie—
clakkxjen hoek. De lijnen volgens welke deze
vlakken twee aan twee aan elkaar sluiten , heeten
de ribben, en hel punt, waarin zij zamenkomen
de top. De vlakke hoeken , die den drievlakki-
gen hoek begrenzen, woiden zijne zijden of zij-
vlakken genoemd. ...................... — 29.
2". Hel gedeelte der onbepaalde ruimte, dat op
dezelfde wijze begrepen is tusschen een wille-
keurig aantal vlakke hoeken, heet een veel-
r.lakkige hoek.............................. — 29.
3°. Men onderscheidt de veelvlakkige hoeken naar
het aantal hunner zijvlakken in drie-, vier-,
vijfvlakkige hoeken, enz. Om zulk een veelvlak-
kigen hoek te benoemen, noemt men altijd H
eeist de letUr, die aan den top staat.. ...... — 30.
Gevolgen. 1®. Drie oneindig verlengde vlakken,
die alle door een zelfde punt gaan, verdeden de
onbepaalde ruimte in acht drievlakkige hoeken. — 31.
L)e vlakke hoeken en slandboeken eens drie-
vlalvkigen hoeks zijn alle kleiner diin 180"..... — 31.
3''. Bij een veelvlakkigen hoek van meer dan
drie zijden heeft zulks met de vlakke hoeken