Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
9.i
delpunt, cn de andere aan eenig punt van het oppervlak geplaatst
i«. Zoo b. v. noemen wij den bol en het bolvormig oppervlak,
in Tig. 231 voorgesteld, bol cG en oppervl. cG.
Aanmerking. J)e hier beschouwde regte cirkelvormige kegel en
regte cirkelvormige cilinder zijn slechts bijzondere, cn wel bepaal-
delijk de eenvoudigste, soorten van kegels en cilinders.
Wanneer namelijk ABCDEFGllA (Fig. 232) eene vlakke figuur
Fijj. 'J3'2. is, door eene willekeurige kromme
lijn ingesloten, en men vereenigt
alle punlen van haren omtrek met
een willekeurig punt T, dal niet
in het vlak der kromme gelegen is;
dan vormt de aaneenschakeling
van alle oneindig verlengde regie
lijnen TA, TB, TG, enz, een gebo-
gen vlak, dat in 'talgemecn den
naam van kegelvlak draagt; ter-
wijlde ligchamclijke ruimte, tus-
schen dil kegelvlak en de vlakke
figuur ABCDEFGllA begrepen, een kegel genoemd wordt.
Is nu do kromme lijn ABCDEFGllA een cii kel-omlrek ; dan is
het aldus gevormde ligchaam een cirkelvornnije kegel, en deze
v/ordt alsdan regl of scheef genoemd, naar gelang de top T al
of niet gelegen is in de loodlijn , uil het middelpunt van het grond-
vlak op dit vlak opgerigt.
Wanneer men daarente-
tegen uil alle punten van den
omtrek eener gesloten krom-
lijnige figuur ABCDEFGA
(Fig. 233), gelegen in een
plat vlak, regie evenwijdige
lijnen .\A', BB', CG', enz.
trekt, totdat deze een vlak
A'B'C'D'E F'G'A' ontmoclen ,
evenwijdig met het eerstbe-
doelde; dan zullen de onl-
moetint;s-punlen A', B', ('/,
enz. eene kromme lijn bepa-
len, die gelijk en gelijkvor-
rirr. 'iSS.