Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
I iügvormig omwenieliDgs-ligchaam, in
Fig. 228 voorgesteld , wordt begrensd
door (Ie gebogen oppervlakken , welke
de kromme lijn BGD en de regte
lijn lïl), gedurende de omwenteling
om de as beschrijven.
2°. De doorsnede van een om-
wenlelings-ligchaam met een plat
vlak , dat door de as gaal, noemt
men eene centrale doorsnede. Zij
beslaat klaarblijkelijk uit twee gelijk
en gelijkvormige vlakke figuren ,
beide aan weèrskanten van de as
op gelijke wijze geplaatst, die ieder in 'tbijzonder de beschrij-
vende figuur in een harer standen voorstellen.
Gevolg. Alle centrale doorsneden van een zelfde omwenteling$-
ligchaam zijn onderling gelijk en gelijkvormig.
§ 290. Bepalingen. 1®. Dewijl een omwentelings-ligchaam vol-
komen bepaald is, zoodra men de beschrijvende figuur benevens
haren stand ten opzigle van de as kent, zullen wij voortaan de
omwentelings-ligchamen benoemen met behulp van de letters,
welke aan de beschrijvende figuur geplaatst zijn, terwijl wij de
as steeds met de letters AS zullen merken.
Zoo b. v, noemen wij het ringvormig omwentelings-ligchaam
in Fig. 228 afgebeeld, omw. ligch. BGDB, of ook omiü. BGDB.
Bedoelden wij niet het ringvormig ligchaam, maar wel het om-
wentelings-ligchaam, dat door de figuur bBGDdb voorlgebragt wordt;
dan zouden wij spreken van
omuj. ligch. bBGDdb, of omw. bBGDdb.
2®. De zamenstellende deelen van het oppervlak eens omwen-
telings-ligchaams noemt men omwentelings-vlakken, dewijl het vlak-
ken zijn , voorlgebragt door de omwenteling eener regte of kromme
lijn om de as.
Do regte of kromme lijn, die zulk een omwentelingsvlak voort-
brengt of beschrijft, noemt men do beschrijvende lijn van dat
omweutelings-vlak, en dewijl dil vlak volkomen bepaald is, wan-
neer men zijne beschrijvende lijn benevens den sland van deze
len opzigle van de as kent, zullen wij de omwentelings-vlakken