Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
over dk eenvoudiüstii ow went e m .ngs-ligciia m f n
§ 289. Bepalingen. Door een oinwentdinijs-ligchaam veistant
Fijf. 226. uien de ligchamelijke ruimte P (Fig. 226) ,
die door eene vlakke figuur BCDKB doorloo-
pen is, wanneer deze eene geheele omwen-
teling volbragt heeft om eene regte lijii AS,
die, zonder de vlukke figuur te doorsnijden,
met haar iu hetzelfde vlak ligt.
De vlakke figuur, die het ligchaam voort-
bieiigt of beschrijft, noemt men de beschrij-
vende ftguur van het om wen telings-ligchaam ,
en de lijn, om welke zij wentelt, de omwen-
telings-as, of blootweg de as van het ligchaam.
Bij 't ontstaan van een omwentelings-lig-
chaam kan het gebeuren , dat de omwentelings-
as zelve eene der grenzen is van de beschrij-
vende liguur, gelijk zulks in Fig. 226 plaats heeft.
liet kan ook geheuren , dat de beschrijvende figuur BCDEFGB
Fijj. 227. (Fig. 227) slechts met eenige
punten E en G tegen de as
steunt, waarbij men wel in
aanmerking dient te nemen ,
dal alleen de grenzen der be-
schrijvende figuur ook de gren-
zen of het oppervlak van het
omwenlelings-ligchaain beschrij •
ven; zoodat het ligchaam, in
Fig, 227 voorgesteld, uitge-
hold is volgens die deelen,
welke wij zwart gelaten heb-
ben , terwijl de ligchamelijke
ruimte door de geschaduwde
deelen is vooitgebragt.
Het kan eindelijk gebeuren, dat de beschrijvende figuur BC.DB
(Fig. 228) geheel afgezonderd van de as staat, waarbij wederom
het pas gezegde in aanmerking moet genomen worden. In dit
geval noemt men het omwentelings-ligchaam n'/ijyoormiV/. Hel