Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Tweede stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1862
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202807
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
GS
b. Ilet regelinatig achtvlak of oktaè'iJrum, welks oppervlak uit
KifT- 207. acht gelijkzijdige driehoeken bestaat, die vier
aan vier in de hoekpunten van het ligchaam
zamenkomen. Dit
ligchaam
vlak liCDh lifhlen,
c. liet regelmatig
(Kig. 207) kan
beschouwd worden als zamengesteld uit twee
regelmatige vierhoekige piramidc^n AlïGDE en
alïCDK , waarvan alle ribben ondeiling gelijk
zijn, en die een gemeenschappelijk grond-
livinfigvlak of ikosaè'drum, welks oppervlak
uit twintig gelijkzijdige driehoeken bestaat ,
die vijf aan vijf in de hoekpunten van het lig-
chaam zamenkomen. Dit ligchaam (Fig. 208)
kan beschouwd worden aU zamengesteld
uit twee regelmatige vijfhoekige piramiden
AliCDIiF en abcdef, waarvan alle rioben
onderling gelijk zijn, terwijl iiare grond-
vlakken evenwijdig loopen , en nog een derde
ligchaam, dat tusschen de grondvlakken BCDEF
en bcdef dezer piramiden en nog tien gelijk-
zijdige driehoeken besloten is.
d. Het regelmatig zesiiak of hexaedrum ,
welks oppervlak uit zes vierkanten bestaat ,
die drie aan drie in de hoekpunten van het
ligchaam zamenkomen. Dit ligchaam (Fig. 209)
is dus de vroeger vermelde kubus of teer-
ling.
e. Het regelmatig twaalfvlak of do-
dekaëdrum, welks oppervlak uit twaalf
regelmatige vijfhoeken bestaat, die drie
aan drie in de hoekpunten van het
ligchaam zamenkomen. Van dit lig-
chaam (Fig. 210) liggen de hoekpunten
vijf aan vijf in vier evenwijdige vlak-
ken : dit heeft b. v. plaats met de pun-
Un A, C, C, D en E; F, G. li, 1 en K ;
a , b, c, d en e; en f, g , h , i eu k.
6'. De gedaante van een regelmatig veelvlakkig ligchaam wordt,
zoodia hel aantal zijvlakken bekend is, volkomen bepaald door