Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Eerste stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1880
14e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5270
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 N 11 O (T tt. SMX.
2°. Wanneer men op de zijden eens rechthoekigen
driehoeks gelijkvormige veelhoeken beschrijft,
die de zijden des driehoeks tot gelijkstandige
zijden hebben, dan is de veelhoek op de hypote-
nusa gelijk aan de som der veelhoeken op de
rechthoekszijden beschreven.......Bladz. 118.
§ 170. Werkstuk. Een veelhoek te beschrijven, gelijk-
vormig met een gegeven veelhoek, en gelijk aan
een anderen gegeven veelhoek.......— 118.
§ 171. Werkstuk. Een veelhoek te beschrijven, gelijk-
vormig met een gegeven veelhoek, zoodanig dat
de inhouden van den gegeven en den gevraagden
veelhoek een gegeven verhouding hebben ... — 119.
§ 172. Stelling. De inhoud eens cirkels is gelijk aan zijn
omtrok, vermenigvuldigd met den halven straal. — 120.
Gevolgen. 1°. Wanneer eene van de drie groot-
heden I, r m d gegeven is, kan men de andere
berekenen.............— 121.
2°. De inhouden van willekeurige cirkels verhouden
zich als de vierkanten hunner stralen of middel-
lijnen. •.............— 121.
§ 173. Stelling. De inhoud van een oirkelsector is gelijk
aan de lengte van den boog, waarop deze sector
staat, vermenigvuldigd met zijn halven straal . — 122.
Gevolgen. 1°. Wanneer twee van de vier groot-
heden S, r, l in g gegeven zijn, kan men de
andere berekenen...........— 122.
2°. De inhoud van een cirkelsegment wordt gevon-
den, door van den inhoud des overeenkomstigen
sectors, dien des daarbij behoorenden driehoeks
af te trekken............— 122.
AANHANGSEL.
Over <le iiieetkiiiistige plaatsen, § 174—§ 181. . . — 123.
§ 174. De meetkunstige plaatsen worden met vrucht
aangewend tot het opsporen der constructie van
sommige werkstukken . .,.,.... — 123.
§ 175. Wat men door eene meetkunstige plaats verstaat. — 123.
§ 176. Somtijds bestaat zij uit een stelsel van rechte of
kromme lijnen............— 123.
§ 177. Opgave van eenige der meest voorkomende meet-
kunstige plaatsen...........— 124.
§ 178. Haar gebruik bij de constructie van werkstukken
opgehelderd.............— 125.