Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Eerste stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1880
14e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5270
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
i N II 0 U 1).
.Will.
Gevolgen. 1". Dc stelling van § 132 ligt hierin
opgesloten..............Bladz. 88.
2®. Wanneer men uit een punt, buiten een cirkel
gelegen, eene raaklijn aan, en eene snijlijn door
den cirkel trekt, is de raaklijn middelevenredig
tusschen de stukken der snijlijn, gemeten van het
gegeven punt tot de snijpunten.......— 88.
136. Werkstuk. Eene gegeven lijn in de uiterste en
middelste reden te verdeelen.......— 88.
Gevolgen. De verrichte constructie leert ons de
stukken berekenen, wanneer de aldus verdeelde
lijn gegeven is............— 89.
2". Wanneer men eene in de uiterste en middelste
reden verdeelde lijn met haar grootste stuk ver-
lengt, zal de alzoo verlengde lijn door het puat,
M'aar de samenvoeging heeft plaats gehad, weer
in de uiterste en middelste reden verdeeld zijn. — 89.
137. Werkstuk. De cirkels te beschrijven, die door
twee gegeven punten gaan, en eene gegeven lijn
aanraken..............
Over het beschrijven van veelhoeken en cirkels oni
en lil elk«ander, § 138 — § 152.......
— 89.
— 90.
§ 138. Bepalingen. Wanneer al de hoekpunten eeus
veelhoeks in den omtrek eens cirkels liggen, zegt
men, dat de veelhoek in den cirkel, of de cirkel
om den veelhoek beschrijven is. Kaken dc zijden
des veelhoeks den cirkel, dan zegt men, dat de
veelhoek om den cirkel, of de cirkel in den veel-
hoek beschreven is...........
Gevolgen. 1®. Opdat om een veelhoek een cirkel
kunne beschreven worden, moeten de loodlijnen
op het midden zijner zijden op één zelfde punt
uilloopen: (middelpunt des omgeschreven cirkels). .
2°. Opdat in een veelhoek een cirkel beschreven kunne
worden, moeten dc lijnen, die zijne hoeken mid-
dendoor deelen, op één zelfde punt uitloopen;
(rniddelpunt des ingeschreven cirkels).....
3®. Om of in een veelhoek kan nooit meer dan één
cirkel beschreven worden.........
§ 139. Werkstuk. Om en in een gegeven driehoek een
cirkel te beschrijven..........
§ 140, Bepaling. Een veelhoek , waarvan de zijden onder-
ling gelijk en de hoeken even groot zijn, wordt
— 90.
— 91.
— 91.
— 91.
— 91.