Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Eerste stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1880
14e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5270
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
m.
1 N II O Ü L>.
§ 73. Stelling. Een vierhoek is een parallelogram , wan-
neer:
1®. Twee overstaande zijden gelijk en evenwijdig zijn; of
2". De overslaande zijden twee aan twee gelijk zijn; of
3". De overstaande hoeken twee aan twee gelijk zijn. Bladz. 43.
§ 74. Bepalingen. Een parallelogram, welks hoeken recht
zijn, wordt een rechthoek genoemd. De twee ver-
schillende zijden noemt mtxi iK^xx^ lengte qt^ breedte ^
ook wel zijne basis en hoogte.
Een scheefhoekig parallelogram, welks zijden onder-
ling gelijk zijn, wordt eene ruit genoemd. Eene
rechthoekige ruit heet een vierkant......— 44.
§ 75. Bepalingen. Een vierhoek, waarvan slechts twee
zijden evenwijdig zijn, wordt een trapezium genoemd;
eene der evenwijdige zijden noemt men doorgaans
de basis ^ en de afstand der evenwijdige zijden de
hoogte van het trapezium. De niet evenwijdige zijden
heeten de schuine zijden van het trapezium, tenzij
een harer loodrecht sta op de evenwijdige zijden,
in welk geval deze eene rechthoekszijde wordt van
een rechthoekig trapezium. Zijn de schuine zijden
even lang, dan is het trapezium gelijkbeenig, . . —-44.
Over de gelijk- en gelijkvormigheid der veelhoeken,
§ 76.................— 44.
§ 70. Werkstuk. Een veelhoek te beschrijven, gelijk en
gelijkvormig met een gegeven veelhoek .... — 44.
Opmeukingen. Elk der construction van dit werk-
stuk bevat een kenmerk van gelijk- en gelijkvormig-
heid van twee veelhoeken........
Een n-hoek wordt door 2;? — 3 onderling onaf-
hankelijke gegevens bepaald ........
De 71 hoeken eens n-hoeks mogen slechts als w — 1
gegevens in rekening gebracht worden ....
Over de evenredigheid der lijnen, § 77 — § 85. . —
§ 77. Werkstuk. De grootste gemeene maat van twee
gegeven lijnen te vinden.........—
Opmerkingen. 1". Over onderling onmeetbare lijnen.
2®. Indien de gegeven lijnen onderling meetbaar zijn,
leert de constructie ons de verhouding vau die lijuen
in getallen uitdrukken. Wijzergetallen en betrekkings-
45.
46.
46.
46.
46.
47.
Indien de gegeven lijnen onderling onmeetbaar zijn,
kan hare verhouding niet nauwkeurig door meetbare
— 47.