Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 7e stukje. A.
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5265
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202802
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8. Hoeveel Ned. gld. zijn gelijk aan H'/j Mark?
». Hoeveel Marken en Pfennige is / 4,35?
lO. Van zeker gebouw te Baltimore werd het bui-
tenwerk aanbesteed voor achttien duizend dollars en het
binnenwerk voor twaalf duizend zeshonderd dollars.
Hoeveel Ned. gld. bedroeg de geheele aannemingssom ?
§ 2.
Wanneer iemand per postwissel geld wil verzen-
den , dan moet hij voor iedere som heneden en tot
/5 twee en een halven cent betalen. Van elke fi^b
vijf centen; van boven f 50 tot en met f 75 vijf en
twintig cent; en verder tot en met /500 vijf centen
voor elke /25 of gedeelte van /25.
1. Hoeveel moet iemand, die /2,45 wil verzenden,
aan het postkantoor betalen?
3. Iemand verzendt per postwissel 45 rijksdaalders.
Hoeveel recht moet hij betalen?
3. Hoeveel recht moet iemand betalen, die ƒ45
per postwissel verzendt?
Om het recht voor een postwissel te betalen, hecht
men er een of meer 'postzegels aan, die de vereischte
waarde hebben.
A. Hoeveel waarde moeten de zegels hebben , die
men plakken moet op den wissel, als men f 140 ver-
zendt ?
5. Hoeveel recht moet iemand betalen, die /61,50
per postwissel verzenden wil?
6. Een arbeider, die des zomers in eene andere
provincie werkt, zendt aan zijne vrouw per postwissel
ƒ53. Hoeveel recht moet hij daarvan betalen?