Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 7e stukje. A.
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5265
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202802
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDEELING.
Rente, Intrest, Vreemde munten.
§ 1-
1. Jan bracht met nieuwjaar een gulden naar de
spaarbank en kreeg bij 't einde van het jaar zijn gul-
den en 3 ct. rente terug. Hoeveel rente zou hij gekre-
gen hebben, als hij er f 6,5 had heen gebracht ?
3. Willem bracht f 14 voor een jaar naar de
spaarbank. Hoeveel rente kreeg hij, als voor eiken
gulden 3 ct. rente wordt gegeven?
3. Een heerenknecht zet / 520,50 voor een jaar
in de spaarbank en trekt van eiken gulden 3 ct. rente.
Hoeveel geld krijgt hij na een jaar terug?
4. Hein heeft / 8 in de postspaarbank. Hoeveel
rente trekt hij daarvan in een jaar? (De postspaar-
bank geeft 2,49 cent rente van eiken gulden.)
5. Hoeveel rente trekt gij jaarlijks, als gij /'i2,50
op de rijkspostspaarbank hebt?
6. Hoeveel rente geeft de postspaarbank iti een jaar
voor eene som van ƒ65,75?
7. Een Engelschman liet bij zijn overlijden 720,000
pond sterling na. Hiervan was '/jo deel voor de armen
en de rest kwam aan zijne 5 kinderen. Hoeveel kreeg
ieder kind? (Het antw. in Ned. munt.)