Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 7e stukje. A.
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5265
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202802
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
4. Een koopman ontvangt van een gefailleerdeii
winkel f 780 tot betaling zijner rekening. Als de
schuldeischers 65 Vo ontvingen, hoeveel was dan het
bedrag der rekening ?
5. Een ander ontving op eene vordering van ƒ 850
slechts /■ 637,50. Hoeveel Vo i® hem uitbetaald?
6. Een handelaar ontving 6250 kilo van zekere
waar met 3J Vq tarra en tegen 60 ct. het kilo netto.
De korting bedroeg IJ Vo en het Commissieloon 2 Vo-
Hoeveel moest hij betalen ?
7. Iemand heeft slechts } | van de verkoopsom moe-
ten betalen; hoeveel korting heeft hij gehad ?
8. Iemand koopt een huis voor ƒ 6250 en betaalt aan
reparatiekosten / 750. Als de jaarlij ksche belasting op
dat huis [20 bedraagt, voor hoeveel moet het dan ver-
huurd worden om 6»/„ rente op te brengen ?
9. A leent aan B voor zekeren tijd f5000 tegen
5Vo 'sjaars en trekt daarvan zooveel rente als van
het kapitaal bedraagt. Voor hoeveel maanden heeft
B het geld te leen gehad ?
10. Uit eene onzer bezittingen werd in zeker jaar
voor /■69i6000 tin aangevoerd. Als het gekocht is voor
f80 de 50 kilo, en 61?, kilo gelijk is aan 1 pikol,
hoeveel pikols is er dan aangevoerd ?