Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 7e stukje. A.
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5265
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202802
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
5. Iemand verkoopt zijne waren met 10 % winst.
Welk gedeelte van den inkoopsprijs wint hij ?
e. B verkoopt olie en wint 12 Welk deel van
den verkoopprijs wint hij ?
7. Een graanhandelaar verkoopt rogge met 14 %
winst en ontvangt ƒ1368. Hoeveel bedroeg de koopsom?
8. Eene partij suiker, groot 950 KG en gekocht
tegen ƒ 0,46 het kilo, wordt verkocht met 9'/« % winst.
Hoeveel bedraagt de ontvangst?
9. Een koopman verkoopt koffie met 6% winst,
en wint op de heele partij ƒ420. Hoeveel bedroeg de
inkoopsom ?
10. A verkoopt waren met ƒ1080 winst en wint
12 Hoeveel bedroeg de inkoopsom ? Hoeveel de
verkoopprijs ?
§ 12.
1. Een handelaar moet zijne waren verkoopen met
6 % verlies. Als de inkoopsprijs ƒ 650 heeft bedragen,
voor hoeveel heeft hij dan verkocht ?
2. Een korenkooper kocht graan van ƒ 270 het last.
Hij verkocht het met »/o verlies. Hoeveel verloor
hij per last ?
3. Een koopman ontving 1125 kilo suiker van ƒ 0,46
het kilo. Hij moest die suiker van de hand doen met
7 % verlies. Hoeveel ontving hij er voor ?
4. Iemand verkoopt zijne waren met 5 »/o verlies en
ontvangt nu ƒ3325. Hoeveel bedroeg de inkoopsprijs?
5. B verkoopt thee voor ƒ1248 en verliest 4 %.
Hoeveel bedroeg de koopsom ?