Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 7e stukje. A.
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5265
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202802
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3. Hoeveel bedraagt in drie maanden de intrest van
een kapitaal, groot f 35700 en rentende 4. % 's jaars ?
4. Een kapitaal, tegen 3 % uitgezet, brengt maan-
delijks /'GS,50 rente op. Hoe groot is dat kapitaal?
ft. Iemand heeft zijn geld bij een bankier op intrest
gezet tegen S'/j % 'sjaars, en trekt nu maandelijks
f70 rente. Hoe groot is zijn kapitaal?
6. Tegen hoeveel percent 'sjaars moet men /12000
uitzetten, om alle drie maanden /105 rente te trekken?
7. Een rentenier trekt maandelijks /350 rente van
een kapitaal groot / 120000. Hoeveel bedraagt het
percent ?
8. Hoe groot moet het kapitaal zijn, dat tegen
S'A % 'sjaars uitgezet, maandelijks / 120 rente op-
brengt ?
9. De heer B. bezit 5 ton. Tegen hoeveel percent
moet hij zijn geld uitzetten, om maandelijks /1500
inkomen te hebben ?
10. Een kapitaal, uitstaande tegen 4V5 % , bracht
in 7 maanden ƒ1764 rente op. Welk was dat kapi-
taal?
§ 8-
1. B. zette eene som gelds a 5% op intrest en ont-
ving na een jaar aan kapitaal en rente ƒ6825 terug.
Hoeveel geld had hij uitgezet ?
2. Een koopman ontvangt voor eene nom gelds, die
hij a 4 '/j % voor een jaar op intrest heeft gezet, aan
hoofdsom en rente ƒ1332,375. Hoeveel geld heeft hij
uitgezet ?