Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 5e stukje. A. Gewone breuken, (voorbereidende oefeningen)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5262
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202799
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
2. Vul nog in :
12 centen = . .. deel = ... deel van een
84 centen . .. ))—... » )) ))
5 HL . .. )>—... )) )) »
14 HL = . . . )) zzz . . . » » »
5 minuten ~ . .. uur.
40 minuten = . .. ))
3. Vul in :
Een uur 3= . . . deel van een dag.
5 uren ~ . . . » » )) ))
14 uren = . . . )) )) )) ))
4. Vul nog in :
4 ct. = . . . halve gulden.
16 M 1= ... HM.
75 ct. z= .. . rijksdaalder.
20 DL — ... last.
15 min. = . .. uur.
2 dagen = .. . week.
120 dagen = . .. jaar.
13 weken = . .. jaar.
last.
))
5. Dirk had 21 knikkers. Hij verspeelde er 7.
Welk deel zijner knikkers verspeelde hij ?
O. Wij hadden eerst 24 kippen; maar op een
nacht stal de vos er zes weg. Welk deel onzer kippen
hielden wij nog over ?
7. Janus gaf van 175 ct. ^ deel uit. Welk deel
van een rijksdaalder was dat ?
8. Een boer ging met duizend gulden naar de
markt. Hij kocht voor f 950 een paard en twee
koeien. Welk deel van zijn geld hield hij over ?
9. Eene erfenis van f 21000 wordt onder eenige
personen verdeeld. Elk krijgt f 7000. Welk gedeelte
der erfenis krijgt ieder ?