Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 5e stukje. A. Gewone breuken, (voorbereidende oefeningen)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5262
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202799
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
3. Teeken nog eens twee gelijke lijnen; verdeel
de eene in drie, de andere in zes deelen.
Wat is meer, ^ of | ?
3. Teeken nu vier even groote lijnen ; verdeel de
eerste in twee , de volgende in vier , de derde in zes
en de vierde in acht deelen.
"Wat is nu meer J , ï , ^ , of ^ ?
Zoo is ook /o gelijk aan » , J gelijk aan J-, ^^^
gelijk aan J , | gelijk aan ; enz.
Als men teller en noemer eener hreiik heide door
een zelfde getal deelt, krijgt men eene 7iieuwe breuk,,
die dezelfde wam^de heeft als de eerste.
4:. Zoek nu een eenvoudiger vorm voor de volgende
breuken :
22.2fifi 5 8 3 3 7 152011
6? 8? 85 9) 15? fO> f5> 2(7? 285 22>
1 2
2 1 •
d. Dikwijls kan 7nen eene breuk nog een- of
meermalen verkleinen, nadat men ze reeds eenmaal
verkleind heeft fj. v. ; || — = g —
Zoek nu eens den kleinsten vorm voor de volgende
breuken :
4 6 12 Ifi 9 10 20 2 i 48 2 5 48
Ï2> 18? 20? 2?) 2 0? 30? k8? "043
3 0 1 O r>
2 1 ff ? 2 8 Ö •
6. Vereenvoudig de volgende breuken zooveel
mogelijk :
11 5, 12 1JL 11 14 4 8 15 2 4
1 Ü ? 2 ff ? Tg? 26? 33? 77? 18? "72? 4' 5 ? 6'
7. Ook de onderstaande :
Jli i ? ^3 5 8 4 12 5 f! R 5 2 5 5
24? T253 140? f2 ff? ü25? 88? T84? IST)'
8. Eindelijk nog :
1 1 fi 10 %1 fi R BS 7 7 12 1 2 5_
2 8? 78? 4ff? 56? 99? 9f? 153? 2 42? 15625'
9. Zoek nu uit de volgende breuken die, welke
de kleinste waarde heeft:
8 21 32 25 42 35
9 ? 2T > "Ï6 > > 5 4? 41*