Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 4e stukje. B. Tiendeelige breuken. Vierkant en kubiek (eenvoudige berekeningen.)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1896
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202798
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' • «t
EERSTE AFDEELING.
§ 1.
I. Vul eens iii:
Een vierkant, dat een decimeter lan^ en een dM
breed is, heet. .. . Een vierkant , waarvan elke zijde
een cM lang is, heet. . . . Een vlak, dat een M
lang en een M breed is, is '1 . . . . groot. Een bloem-
tuintje , dat 1 DM lang en Jjreed is , is .... groot.
'i. Ook nog :
Een dM' = ...cM» Een D.M'rr:... M'
Een M' = .. . dM^ Een DM' = . . . dM'.
3. Hoeveel cM omtiek heeft een dM'. ?
4. En hoeveel dM bedraagt de omtr(>k van een
M' ?
5. Een jilankje is 1 dM breed en 2 dM lang.
Hoeveel dM' Ijedraagt liet bovenvlak ?
O. De verldoos van Bernard is 9 cM breed en
'24 cM lang. Hoeveel cM' bedraagt de bodem ?
7. Schrijf in M': 2 dM'; ItldM'; 8cM'; 80
cM^; 6125 cM'; 528 cM'; 9 mM'; 65 mM';
72568 mM'.
S. Hoeveel M omtrek heeft eene kamer, die 6
M lang en 4 M breed is ?
O. En hoeveel M' bedraagt de vloer?
lO. Hoeveel M' oppervlakte heeft een tuin, die
4,5 DM lang en 3 DM ])reed is ?