Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 4e stukje. B. Tiendeelige breuken. Vierkant en kubiek (eenvoudige berekeningen.)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1896
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202798
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
§ 9.
1. Een blikslager heeft een stuk zink, dat 4,2 M
lang en 0,8 M breed is. Daarvan maakt hij emmers.
Voor eiken emmer gebruikt hij 0,56 M'. Hoeveel
■emmers kan hij er van maken, als 0,56 M ' van het
blik voor afval wordt gerekend ?
2. Een kruidenier heeft pruimen en rozijnen opge-
daan, doch van de laatste driemaal zooveel als van de
eerste. Als hij van beide waren samen 84 KG
opdeed, zeg gij dan eens, hoeveel KG. pruimen er bij
waren ?
3. Een veehouder kocht een rijpaard en 7 koeien
voor f 2265. Het paard kostte zooveel als 4 koeien.
Hoeveel kostten de 7 koeien samen ?
4t. Hoeveel dM^ oppervl. heeft een schoolbord,
waarvan de lengte 1 M 4 cM en de Jjreedte 0,8
maal zooveel bedraagt ?
5. Hoeveel dM omtrek heeft een spiegel, die
7 dM breed en 2,5 maal zoo lang is ?
6. Een stuk hooiland, lang 2,12 KM en breed
0,9 HM, wordt verkocht voor f 3000 de HA. Hoeveel
brengt het op ?
7. Hoeveel HA is: 715 A + 479 M'^ + 25 DM^
+ 7 centiare ?
8. Een stuk grond in den vorm van een vierkant
heeft een omtrek van 64 M. Hoe lang en breed is het ?
9. Hoeveel is zesdehalve DM'^ meer dan 0,3 are ?
10. Vrouw B maakt 12 hemden en gebruikt voor
elk hemd 1,1 M. Hoeveel kostte haar de meter,
als zij voor al het linnen f 9,24 heeft betaald ?