Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Deel: 4e stukje. B. Tiendeelige breuken. Vierkant en kubiek (eenvoudige berekeningen.)
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1896
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5261
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202798
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: rekenboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
§
1. Ken werkman zal een akker omspitten, die
J,4 DM lang en 6,!25 DM breed is. Als hij gemid-
deld 70 M' per dag omspit, in hoeveel dagen is hij
dan met zijn werk gereed ? •
2. Dora heeft den vloer van haar slaapkamertje
gemeten met een stok, die ü dM lang was. In de
lengte ging hij zesmaal, in de breedte vier en een
half maal. Hoeveel M^ oppervlakte heeft de vloer
van haar kamertje ?
3. Twee werklieden hebben samen een werk afge-
maakt en daarmee f 18,(50 verdiend. Zoo de eene
7 dagen en de andere 8,5 dag gewerkt heeft, hoeveel
krijgt dan elk van het geld ?
4. Eene velocipède heeft een wiel, dat 1,32 M
omtrek heeft. Hoe dikwijls zal dat wiel moeten om-
draaien op een weg, die 2,508 KM lang is ?
5. Van welk getal is 15,024 het zestiende deel ?
G. Eene houten schutting, die 1,0 M hoog en25M
lang is, wordt geverfd. Hoeveel zal dit kosten, als
de verver voor den M' f 0,26 rekent ?
7. Van eene som gelds ontvangt B tweemaal en
G driemaal zooveel als A. Hoeveel bekomt elk, als
er f 870 te verdeelen is ?
8. In een gang, die (i M lang en 3 M breed is,
liggen steenen, die 0,5 M in 't vierkant zijn. Hoe-
veel steenen liggen er ?
9. Van een akker, die 2,05 HA groot is , wordt
driemaal het vijfde deel verkocht. Hoeveel are houdt
de eigenaar over ?
10. Hoeveel maal is 6,25 are in 15,625 KM»
begrepen ?
H 4 B 2