Boekgegevens
Titel: De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1897 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202791
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scanScanned page
'S H
•S^ 2
S O
i ®
i ^
i a
M
b- ^
Ih

i B
1 g
D
C
O ^
- O
O
O
e» c:
^ ®
ï?' IT
3 O
cl
üt!
Cb
T«r DniVkery tbd het R. K. Jongens-Weeshnis zgn
«ie TolgeiKle taalwerken uJtgegeTen:
De Kleine Taalvriend. Taaloefeningen voor de lageie
school. 1®. 2% 3« en 4« Stukje.
Taal en Stijl. Eerste Cursus, teu dienste van de
laagste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten en voor
de Lagere Scholen.
Oefeningen, ter herhaling eu i-itbreiding van Taal en
Stijl ]«■> Cursus.'
Taal en Stijl. Twi-ede Cursus, ten dienste der mid-
delste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten en der
Scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs.
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van het
geleerde in Taal en Stijl, 2® Cursus.
Taal en Stijl. Derde Cursus (Spraakkunst en Stijl-
leer; , ten dienste der hoogste klasse van R. K. Op-
voedingsgestichten en andere inrichtingen van onder-
wijs.
Taal en Stijl. Derde Cursus. (Oefeningen).
Kleine Spraakkunst voor de twee laagste klassen
van kweekscholen voor onderwijzers.