Boekgegevens
Titel: De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1897 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202791
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
GO
114- Maak 5 zinnen met het onderwerp vooraan.
5 » » » )) middenin.
5 » » )) )) aciiferaan.
llö. Zet de zinnen van 't volgend briefje in
goede orde.
Lieve Francisca ,
Kom mij nu dezen namiddag eens bezoeken, dan
zullen wij er samen mooie kransen van vlechten.
Mijn broeder en ik hebben toen ook vele koren-
bloemen geplukt.
O, wat staat het heerlijk in de bloem! Het i.s
een pleizier om te zien.
Heden morgen ben ik met moeder en mijn broertje
Gustaaf naar het veld geweest.
Wij gingen ons vlas eens bezien.
Uwe tnnendin
Karolina.
Schrijf het briefje eens op, dat Francisca toen aan
Karolina terugschreef. liet volgende stoiid er in :
Met vermaak had zij het briefje gelezen. Zij was blij ,
dat het vlas zoo schoon stond. Gaarne zou zij komen,
maar zij kon niet van huis» omdat moeder ongesteld
was. Zij groette haar, ook vanwege moeder.
11«- Vul in, en onderstreep 't onderwerp ee7i-
ynaal en ''t gezegde tweemaal.
— is eene deugd. Is — vergiftig ? De zieke —.
De Hemel is —. — wordt niet geloofd. — ont-
luiken. — smelt. — stolt. David was —. Werd
— overwonnen ? Salomon was —. Europa is —,