Boekgegevens
Titel: De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1897 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202791
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Zet de volgende zinnen zóó op orde , dat ze
samen een opstelletje vormen.
Hoe de school begint.
In een oogenblik zitten wij klaar.
De klok slaat negen uur.
De schooldeur gaat open.
Bedaard zoeken wij daar onze plaats.
Wij gaan naar Linnen.
Wij groeten den onderwijzer.
Wij zingen een godsdienstig lied.
Eerbiedig maken wij een kruis.
Wij bidden om Gods zegen.
Stil en vlijtig gaan wij aan het leeren.
Daarna nemen wij lei, boek of schrift.
Maak nu zelf een opstel. Zet er boven :
Hoe de school eindigt.
Oe«*. Maak van elk der volgende onderwerpen
een ontkennenden zin met het woordje niet.
vüOUBEELü: De klok is niet bolrond. Of: De klok
is niet van steen. Of: De klok ligt niet.
klok jas paraplu zalm
reiger zink diamant brood
Nog een ontkennenden zin van elk met geen.
VOORBEELD : De klok is geen gereedschap.
Ot». Plaats in het volgende opstelletje de pun-
ten en hoofdletters. Onderstreep onderwerp.
In de keuken,
het hout brandt de vonken vliegen de asch gloeit
de rook stijgt op het water sist de ketel dampt het