Boekgegevens
Titel: De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1897 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5239
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202791
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine taalvriend: taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Maar altijd waait er zoet geur
En frisch lucht u tegen.
Daar ligt op straat een groen tapijt
Met wit en blauw bloemen,
En rnalsch , rood bessen ook ....
Wie zou zoo'n stad niet roemen !
Zeg eens, mijn best, braaf Piet,
Kent gij die fraai stad nog niet ?
De kerk is niet zoo hoog als de toren.
Maak zoo van elke drie der volgende woorden een zin
toren , kerk , hoog.
stoel, tafel, laag.
haan , pauw ^ trotsch,
leder, laken , taai.
hout, kurk , droog,
sloot, gracht, breed.
kip, duif, tam.
lelie, aster, mooi.
stok j paal, stijf,
lei, glas , glad,
haar , draad , dun.
porselein , glas , broos.
De-
In plaats van te schrijven:
De kerk is niet zoo hoog a.Is de toren, schrijf ik :
toren is hooger clan de kerk.
Onthoud het wel: hooger dan, lager dan.
Let ook op de veranderingen, die het bijv. naamw. dan
Boms ondergaat; het zijn dezelfde, die in N® 39 geleerd
zijn. Dus:
Btijf, stijver; boos, boozer; braaf, braver; geel»
geler; dun, dunner.
Maak nu de woorden uit N'^ 43 tot ziyinen als deze:
De toren is hooger dan de kerk.
Verander de bijv. naamw. in andere , die
omtrent hetzelfde beteekenen.
Een heerlijk, duur geschenk. Een jong en moedig
soldaat. Een schoone, lekkere vrucht. Natte, bouw-
vallige muren. Moeilijke sommen. Een hoovaardig,